Legislatíva - Slovensko

– § 52a – § 54a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,