Vážení spotrebitelia,

V súčasnosti sa energia stáva jednou z najdôležitejších komodít na svete. Hodnota niektorých komodít ako je ropa, plyn, elektrina na svetových trhoch neustále rastie a preto je nevyhnutné zavádzať inovatívné technológie, ktoré prispejú nielen k úsporám pre spotrebiteľov, ale aj k ochrane životného prostredia.

Na druhej strane musíme dodávku 
energie do našich obydlí považovať už za základnú životnú potrebu každého moderného človeka, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu nášho života.

ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z.

Na podporu slovenských spotrebiteľov v oblasti energetiky vzniklo naše občianske

združenie ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z. (ďalej len „EO“), ktorého cieľom je

ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy v energetike. Našou snahou je:

  • byť mediátorom mimosúdnych spotrebiteľských sporov,
  • poskytovať právne poradenstvo v energetickej oblasti,
  • edukovať spotrebiteľov,
  • ochrana práv v súdnych sporoch,
  • riešenie sťažností a sporov,
  • pomoc pri znižovaní nákladov na energie,
  • pomoc pri zavádzaní nových inovatívnych (zelených) produktov v oblasti energetiky,
  • znižovať a chrániť pred energetickou chudobou,
  • kontrolovať faktúry,
  •  a iné požiadavky.

Ďalšie bližšie informácie o cieľoch EO o. z. si môžete prečítať v priložených Stanovách

– zakladajúci dokument nášho občianskeho združenia.

– certifikát: Manažér pre energetiku

Chceme chrániť domácnosti.

Naše spotrebiteľské združenie prikladá veľký význam spotrebiteľskému poradenstvu v energetike, preto chceme napomáhať chrániť domácnosti, v čo najväčšej miere pred hrozbou energetickej chudoby.