Zníženie spotreby energií vo verejnej správe

Povinná práca z domu s poskytovaním kompenzácie alebo zavedenie štvordňového pracovného týždňa?

V súčasnosti asi najdiskutovanejšou otázkou je aká bude cena energií v roku 2023 a akým spôsobom znížiť spotrebu energií nielen v domácnostiach ale aj vo verejnej správe. Mali smetu už množstvo vtipných odporúčaní z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky napríklad vymontovanie žiaroviek,  alebo sprchovanie sa len päť minút.

Ako sa na tento problém pozerajú odborníci?

V októbri 2022 vypracoval Inštitút environmentálnej politiky materiál v spolupráci s MH SR ako ušetriť 15% energií v budovách verejnej správy na Slovensku. Pripomeňme si, že Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Jedným z navrhovaných opatrení ako ušetriť energie je zníženie teploty na pracovisku alebo zaviesť povinnú prácu z domu od polovice októbra 2022 vo vykurovacom období. Služobný úrad, zamestnávateľ nariadil svojim zamestnancom povinú prácu z domu v pracovnom týždni každý piatok, prípadne každý pondelok. Aj týmto opatrením verejná správa chce dosiahnuť úsporu energie vo verejných budovách, ale aj na pracoviskách kde to umožňuje charakter práce a jeho technické vybavenie.

Dotknutým zamestnancom by mal štát, respektíve verejná správa poskytnúť určité kompenzácie na zaplatenie energetických nákladov. To sú  náklady na elektrickú energiu, plynu alebo teplo, vody, alebo iných služieb napríklad internetu.

Ak inštitúcie prejdú na prácu z domu dôjde síce k drobnej úspore nákladov na dopravu u zamestnancov. Tu môžeme brať do úvahy cenu denného cestovného lístka v mestskej hromadnej doprave, alebo mesačné predplatné nákladov na mestskú hromadnú dopravu. Treba poznamenať, že existuje len veľmi málo zamestnávateľov, ktorí preplácajú náklady na mestskú hromadnú dopravu, alebo náklady na dopravu do zamestnania z miesta bydliska.

Je chvályhodné, že aj verejná správa využíva spôsob výkonu práce „prácu z domu“ Tu by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či by sa nemala nariaďovať práca z domu bez poskytnutia primeranej kompenzácie na krytie energetických potrieb zamestnancovi. Aby verejná správa predišla prípadnému porušovaniu právnych predpisov mala by zvážiť aj ďalšiu možnosť
zníženia spotreby energie a to „zavedením štvordňového pracovného týždňa“ vo vykurovacej sezóne, prípadne v inom období. Bolo by to trvalým znížením spotreby energie vo verejných budovách, a nie dočasným riešením ako je to pri nariaďovaní práce z domu.

Zavedením štvordňového pracovného týždňa, by sa odstránila súčasne diskriminácia nerovnakého zaobchádzania zamestnávateľa so zamestnancami, ktorým nie je možné nariadiť prácu z domu, bez povinného poskytovania kompenzácie zo strany zamestnávateľa. Skúsenosti so zavedením štvordňového pracovného týždňa majú viaceré členské štáty EU ako aj zamestnanci medzinárodnej spoločnosti na Slovensku.

Monika Jankovičová – energetický ombudsman

Zdroj: Publikované v denníku Finančné Noviny,

Zníženie spotreby energií vo verejnej správe