PREČO SA MAJÚ PLATIŤ ZASTROPOVANÉ CENY ZA ENERGIE 99,-EUR a 199,-EUR ?

Za posledné obdobie sa dočasne menovaná vláda prezentuje tým ako pomáha zraniteľným odberateľom najlepšie zo všetkých krajín EÚ v cenách energie. Neustále prezentuje čísla 99 a 199 ako by to boli výherné čísla v lotérii, ktoré pomôžu odberateľom pri úhrade faktúr za energie. 

Vláda SR pristúpila ako pomoc pri riešení energetickej situácie tak, že zastropovala ceny energie pre podnikateľov vo výške 99,-Eur/1 MWh za plyn a 199,-Eur/1 MWh za elektrinu, pričom doteraz nebolo vysvetlené podnikateľom a ďalším subjektom ako sa k uvedených sumám vláda SR dopracovala.  Energetická ombudsmanka sa snažila dopátrať/zistiť, na základe akých analýz, výpočtov alebo dokumentov sa vláda dopracovala k uvedeným číslam. Je všeobecne známe, že Slovensko je sebestačné napr. pri výrobe elektrickej energie, kde jeho výrobná cena je okolo 50,-Eur/1 MWh. No i napriek tomu vláda SR určila predajnú – zastropovanú cenu pre podnikateľov na 199,-Eur/1 MWh. 

Prečo má drvivá väčšina podnikatelia platiť vysokú až likvidačnú zastropovanú cenu za elektrickú energiu? Komu ide tento nadštandardný zisk? Pričom vieme, že náklad na výrobu elektriny je okolo 50,-Eur/1MWh. Kto má úžitok zo zastropovania a kompenzácií cien?   Na tieto otázky doposiaľ neboli odpovede od kompetentných osôb. Preto energetická ombudsmanka vyzýva všetkých zainteresovaných – územnú samosprávu, malých a stredných podnikateľov a ich zástupcov, aby žiadali o vysvetlenie a zdôvodnenie určenia výšky zastropovaných cien.   

 

JUDr. Monika Jankovičová – energetická ombudsmanka 

www.energetickyombudsman.sk