Motto týždňa: “Občania SR budú celý rok platiť tú istú cenu…“ tvrdí energetický ombudsman”

Motto týždňa: “Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu…“

V súčasnosti vysoký počet odberateľov na Slovensku dostáva zálohové predpisy za energie a sú v nemom úžase, aké sumy im vyrubili spoločnosti dodávajúce elektrinu, plyn alebo teplo. Všetci sme očakávali, že to bude také ako nám sľubovala vláda ešte v minulom roku a ako nám tvrdil aj premiér SR (teraz už premiér v demisii) v jednej televíznej relácií (TV JOJ 2022-09-18) ešte na jeseň minulého roku: “Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny tak je ako je aj teraz… akurát že teda, že v inej výške.” Premiér v demisii Eduard Heger bol v januári 2023 hosťom relácie RTVS O 5 minút 12, kde opäť prezentoval skutočnosť, že Slovensko je so svojou pomocou občanom na špici Európy, že v cene elektriny nenastáva žiaden nárast, v cenách plynu a tepla len mierny, atď. Avšak moderátor relácie mu ukázal svoj vlastný zálohový predpis na teplo s nárastom o 120 € mesačne.

Na začiatok treba povedať jedno, že stav, ktorý nastal zodpovedá tomu, že vláda sa nedostatočne zaoberala stavom v oblasti energetiky. Tvrdili, že ceny boli zastropované, že sa dohodli s dodávateľmi, že bolo dojednané memorandum o zastropovaní cien energií a bolo prijatých množstvo ďalších opatrení, aby nárast cien energií nebol tak drastický pre občanov a malých podnikateľov  a aby tento nárast dokázali zaplatiť.

V súčasnosti sa na Energetického ombudsmana obracajú bežní ľudia, firmy a aj obce, čo robiť so zálohovými platbami, ktoré im vyrazili dych. Platiť ich alebo čakať na to, čo s tým urobí vláda? Zálohové predpisy sú v úplne iných sumách ako bolo prezentované. Nárasty nie sú v pár percentách, ale dosahujú nárast vo výške 100 % a viac. Odberateľom nezostáva nič iné len to platiť, lebo keď odberateľ nezaplatí hoci len jeden mesiac zálohový predpis na energie,  odberateľ týmto porušuje zmluvu a dodávateľ energií má právo odpojiť odberateľa od energií. Podľa vyjadrenia predsedu URSO by mali takíto odberatelia, ktorí nesúhlasia s výškou zálohových platieb, obrátiť sa na svojho dodávateľa alebo správcu a rozporovať, resp. reklamovať zálohovú platbu. Avšak uplatnením reklamácie nie je odložená aj povinnosť zaplatenia úhrady zálohového predpisu. Preto každý odberateľ musí uhradiť do dátumu splatnosti svoju vystavenú faktúru aj s navýšenou sumou, inak mu môže hroziť odpojene od energií a iné právne kroky zo strany dodávateľa. Jediným riešením v tejto situácií je s dodávateľom energií/správcom si upraviť zálohové predpisy na najbližšie obdobie na nižšie sumy.

Dočasne menovaný premiér Eduard Heger sľúbil v médiách, že v pondelok 16.01.2023 dôjde k náprave tejto situácií a odberatelia dostanú „nové upravené zálohové predpisy s nižšími sumami“. Uvidíme aká bude realita, nakoľko len na základe legislatívnej úpravy môže dôjsť aj k zníženiu súm v zálohových predpisoch,  a nie na základe v médiách vyhlásených sľubov.

JUDr. Monika Jankovičová, energetický ombudsman