HLAVNÝ PROBLÉM VYSOKÝCH CIEN ENERGIÍ NIE JE V REFERENČNOM OBDOBÍ ...

V týchto dňoch v médiách prezentoval  dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman skutočnosť, že hlavným dôvodom prečo podnikatelia dostávajú vysoké zálohové platby je, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) zmenilo referenčného obdobie vo svojej vyhláške v roku 2022, a to zo 6 mesiacov prvého polroka roka 2022 na obdobie 2 mesiacov august a september 2022, z toho vyplýva, že sa vychádzalo pri určení maximálnej regulovanej ceny elektriny len z týchto dvoch mesiacov pre zraniteľných odberateľov na rok 2023.  

 

S takto prezentovaným názorom ministra hospodárstva nemožno súhlasiť, nakoľko nie je najpodstatnejšie z akého dlhého referenčného obdobia sa vychádza, ale z akých cien sa vychádza pri určovaní regulovanej ceny za dodávku elektriny/plynu v referenčnom období. 

 

V júni 2022 poslanci Národnej rady SR (91 poslancov) schválili návrh novely zákona (zákon o regulácii v sieťových odvetviach), ktorý predložil bývalý minister hospodárstva spolu so s bývalým štátnym tajomníkom, aby dodávatelia energií si zahrnuli v cenových konaniach aj predpokladané náklady na nákup elektriny/plynu na burze s elektrinou/plynom pri určovaní maximálnych regulovaných cien pre zraniteľných odberateľov za dodávku elektriny/plynu. Do prijatia tejto júnovej legislatívy z roku 2022 nebolo možné, aby si dodávatelia energií mohli zahrnúť aj predpokladané náklady na nákup elektriny/plynu na burze. Poslanci Národnej rady SR prijatím tejto legislatívy prestali chrániť zraniteľných odberateľov pred neprimerane vysokými cenami energií a zabezpečili dodávateľom energií ako podnikateľom v regulovanom sektore stabilné a ziskové podnikateľské prostredie. 

Na túto energetickú legislatívu, ktorá nie je v prospech verejného a všeobecného hospodárskeho záujmu štátu, upozornila energetická ombudsmanka písomne v roku 2022 viacerých poslancov NR SR ako aj súčasného dočasne povereného ministra hospodárstva Karela Hirmana, s výzvou na okamžitú zmenu škodlivej legislatívy, ale bez akéhokoľvek záujmu. Je potrebné zdôrazniť, že záujmy dodávateľov energií nemôžu prevažovať nad záujmami štátu, preto štát má právo dohliadať na ceny účtované za služby a tovary v energetickom odvetví tak, aby sa zabezpečilo, že tieto služby a tovary sú poskytované verejnosti primeraným spôsobom, keďže určitá hospodárska činnosť je kritická pre fungovanie modernej spoločnosti. 

Na záver by sme si mohli položiť otázku pre koho a načo vznikol URSO a či si plní svoju funkciu, tak ako mu to vyplýva z Ústavy SR.

 

Autor: JUDr. Monika Jankovičová – energetická ombudsmanka  

www.energetickyombudsman.sk