ZNIŽOVAŤ SKLENÍKOVÉ PLYNY A NÁKLADY NA ENERGIE MUSIA AJ MALÉ A STREDNÉ PODNIKY A ŽIVNOSTNÍCI

upozorňuje na to energetická ombudsmanka JUDr. Monika Jankovičová.

Na začiatku júna 2023 oznámila na spoločnej tlačovke podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková a minister životného prostredia Milan Chrenko, že U.S. Steel Košice a ďalšie dva podniky získajú pravdepodobne nenávratne 317 miliónov eur z dekarbonizačnej výzvy Plánu obnovy, z toho U.S. Steel Košice získa 300 miliónov eur. Pričom peniaze z Plánu obnovy sú peniaze, ktoré sú pôžičkou nášho štátu, ktoré musí náš štát a všetci občania v budúcnosti vracať, podotýka energetická ombudsmanka Monika Jankovičová. 

V minulosti už niektoré väčšie firmy poberali rôzne výhody, napríklad aj daňové prázdniny alebo rôzne finančné kompenzácie z Environmentálneho fondu. Doposiaľ máme nevyčerpaných cca 800 miliónov eur z eurofondov za programové obdobie 2014-2020 a vyzerá to tak, že do konca roka toto číslo ešte stúpne. Preto si môžeme položiť otázku, či by tieto finančné prostriedky nemali byť vyplatené aj malým a stredným podnikateľom a živnostníkom (ďalej len „MSP“) formou rôznych dotácií, grantov, na základe vyhlásených výziev. Znižovať skleníkové plyny a náklady na energie musia nielen veľké firmy ale aj MSP. Vypracované dotačné schémy pre MSP majú k dispozícii na MH SR a MIRRI od jesene 2022, ktoré vypracoval podnikateľský sektor v spolupráci s energetickou ombudsmankou, pričom bývala ministerka MIRRI ich predstavila na spoločnej tlačovke na jeseň 2022. 

Ak poskytuje štát peniaze z Plánu obnovy veľkým podnikom, ktoré budú musieť splácať naši občania a štát, a nie samotný veľký podnik, tak potom musia byť poskytnuté finančné dotácie alebo granty aj pre MSP, aj vzhľadom na to, že pre rozvoj a konkurencieschopnosť MSP sa za posledné roky nič neurobilo. Je to výzva na riešenie nevyčerpaných fondov do konca roka 2023. Vypracovala dňa 30.06.2023 JUDr. Monika Jankovičová, energetická ombudsmanka