Energetický ombudsman varuje pred žalobami…

„Dodávanie energie pre obyvateľstvo za dostupné ceny sa považuje  za zabezpečene základných životných potrieb “.

V súčasnosti sme svedkami abnormálne vysokých cien elektriny a plynu na veľkoobchodných trhoch (lipská/pražská burza), čo má katastrofálny dopad na každodenné fungovanie domácnosti, rodín a malých podnikateľov na Slovensku. Nevyhnutnou životnou potrebou každého občana tejto krajiny je variť, svietiť, mať teplo a nezávadnú vodu. Naša ekonomika je závislá na niektorých zdrojoch, ktoré sme dovážali z Ruskej federácie. Bez týchto komodít nie je možné existovať už v 21. storočí. Naša Ústava SR garantuje každému zachovanie ľudskej dôstojnosti (čl. 19 a čl. 39 Ústava SR) , t. j.  ústavné právo každého na dôstojné bývanie s čím je spojená aj dodávka energie do obydlia, priestoru.

Úlohou každej vlády a nielen Vlády SR je preto zabezpečiť svojmu obyvateľstvu základné energetické tovary a služby za dostupné ceny, aby netrpelo nedostatkom energií a nevytvárala sa skupina ľudí, ktorí sa dostanú do energetickej chudoby, čo by mohlo mať negatívny dopad na ich zdravie a kvalitu života. Ak vláda SR nie je schopná zabezpečiť svojmu obyvateľstvu, resp. zraniteľným odberateľom dodávky energií za primerané ceny a dostanú sa do situácie, že si pre vysoké ceny nemôžu dovoliť zakúpiť energie do svojho obydlia základné životné potreby, tak potom má plné právo každý sa obrátiť na svojho advokáta alebo právnika a uplatniť si ochranu svojich základných práv a slobôd na súde.

Autorka: JUDr. Monika Jankovičová, energetický ombudsman

Zdroj: Publikované v denníku Finančné Noviny,

Energetický ombudsman varuje pred žalobami…