Dôvodov prečo som sa rozhodla kandidovať

Dôvodov prečo som sa rozhodla kandidovať za poslankyňu za Lamač bolo viacero, ale rozhodla som sa ísť do boja len so 4 témami, ktoré sú mi blízke, ktorým rozumiem, s ktorými mám skúsenosti a ktoré potrebujú všetci obyvatelia Lamača.

Energetické poradenstvo pre elektrinu a plyn

V súčasnosti si každý z nás kladie otázku, aké budú ceny energií, ako ich zaplatiť, ako si vybrať lacnejšieho dodávateľa, ako „rozlúštiť“ faktúru a či je správne vyfakturovaná.  V oblasti poradenstva a zvlášť v oblasti energetiky sa pohybujem už niekoľko rokov. Ako právnička som riešila niekoľko právnych sporov medzi energetickými spoločnosťami a spotrebiteľmi. Preto viem, ako je náročné pre spotrebiteľa obhájiť si svoje práva. Ako Energetický ombudsman so sídlom v Lamači, som poskytovala služby energetického poradenstva ešte pred kandidatúrou pre obyvateľov  Lamača  a túto službu zavediem zadarmo na Miestnom úrade Lamač pre obyvateľov Lamača.

Zavedenie služby – servis, údržba a revízie kotlov

Mnohí, ktorí bývajú v rodinných domoch alebo bývajú v bytoch s vlastnými kotolňami, majú skúsenosti s tým, že keď potrebujú zabezpečiť údržbu, opravu alebo revíziu kotlov, tak je ťažké nájsť hneď technika, ktorý by prišiel odstrániť závadu, prípadne urobil revíziu. Preto zavediem službu servis, údržba a revízie kotlov na Miestnom úrade Lamač a v budúcnosti ju navrhujem rozšíriť o ďalšie komunálne služby napr. opravár vody, kanalizácie a elektriny.   

Zníženie cien dodávok energií, tepla – výstavba biorafinérie

Všetci chceme čo najnižšie ceny elektriny, plynu, výrobu tepla a ohrev vody. Tieto náklady každým rokom rastú, v súčasnosti skokovo, pričom tieto výdavky ukrajujú z nášho domáceho rozpočtu predovšetkým u tých domácností, ktoré sú napojené na lokálnu lamačskú tepláreň. Ako to vyriešiť tak, aby Lamačania mali zníženie nákladov na energie vo svojich bytoch, rodinných domoch? Presadím projekt, aby Miestny úrad Lamač si vybudoval vlastnú jednotku na zhodnocovanie rozložiteľného odpadu, ktorá bude vyrábať teplo, elektrinu alebo bioplyn a iné produkty pre lamačské domácnosti za nízke náklady.  

Zníženie poplatkov za smetie

Každá lamačská domácnosť produkuje odpad, ktorý zároveň triedi a za odvoz platí, pričom sa tento odpad zhodnocuje inde a vykurujú sa ním iné byty, rodinné domy v iných mestských častiach. Obyvateľ Lamača z toho nemá nič, preto presadím, aby sa znížili poplatky za odpad na minimum, resp. len na takú výšku ktorá by zodpovedala skutočným prepravným nákladom prípadne, aby sa úplne zrušil tento poplatok..