Daň z nehnuteľností pre fyzické osoby treba zrušiť

BRATISLAVA – “Nemožno súhlasiť s ďalším zvyšovaním dane z nehnuteľnosti podľa hodnoty nehnuteľnosti u fyzických osôb.” Prinášame vyjadrenie právnej poradkyne Moniky Jankovičovej. 

Daň chce zvýšiť minister financií pán Eduard Heger, tak ako to predložil do medzirezortného pripomienkového konania v marci 2021. Odôvodnil to tým, aby Slováci dosiahli do roku 2030 priemernú úroveň majetkových daní členských krajín EÚ, ktorú nám odporúča smernica EÚ.

Pravdepodobne pán minister nemá okolo seba odborníkov, ak niečo také navrhuje. Daň z nehnuteľnosti pre občanov, fyzické osoby naopak by mala byť zrušená, resp. suma by mala byť symbolická ! Na Slovensku je každý nútený si kupovať svoje bývanie, čo je jeho základná životná potreba. Štát, respektíve samospráva za posledných 30 rokov si neplnia svoje povinnosti voči svojim občanom. Nebudujú sa skoro žiadne nájomné bývanie za dostupné ceny. Ústava SR v čl. 19 garantuje právo každého na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Pod pojmom práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti možno zaradiť aj právo na dôstojné bývanie. Takže, ak si štát neplní svoje povinnosti voči fyzickým osobám, prečo máme platiť daň z nehnuteľnosti, v ktorej si zabezpečujeme základnú životnú potrebu?

Týmto odbremeňujeme štát od povinnosti zabezpečovať svojim občanom primerané bývanie, čo mu vyplýva z Ústavy SR. Tak si položme ďalšiu otázku. Prečo platíme daň z nehnuteľnosti? Ako sa pričinil štát, respektíve samospráva o kvalitu nášho bývania? Domnievam sa, že príjmami samospráv by mali byť iba služby a činností, ktoré reálne vykonáva samospráva a je na prospech občana. Do toho by ale nemala spadať daň z nehnuteľnosti. Samospráva sa ničím nepričinila na bývaní svojich občanov, okrem prípadov developerského poplatku a prípravy stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami, čo je ale často v cene predávaného pozemku. Preto nepovažujem za spravodlivé a správne, aby sme platili samosprávam daň z nehnuteľností určených na bývanie a už vôbec nie plánované navyšovanie dane z nehnuteľnosti v závislosti od jej trhovej hodnoty.

Nie je žiaden logický dôvod, aby samospráva získavala príjmy bez vlastného pričinenia. A ak sa chce zachovať alebo navýšiť táto nespravodlivá daň, tak by mali byť do roku 2030 aj navýšené príjmy slovenských občanov na úroveň európskeho priemeru krajín EÚ.

JUDr. Monika Jankovičová
(autorka je právny poradca)

Zdroj: Publikované v denníku Finančné Noviny, Daň z nehnuteľností pre fyzické osoby treba zrušiť