Každá situácia MÁ RIEŠENIE!

Náročná pandemická situácia ohrozuje seniorov nielen zdravotne, ale aj sociálne a ekonomicky. Mnohí z nich sú izolovaní – v tom lepšom prípade – vo svojich domovoch, ale musia riešiť rôzne praktické otázky, s ktorými si neraz nevedia rady. Preto prichádzame v tomto čase s novou rubrikou RADÍME SENIOROM, ktorá im pomôže riešiť mnohé situácie, ktoré súvisia s novými zákonmi, nariadeniami či napríklad s dočasnou neschopnosťou zaplatiť účty za elektrinu, plyn a podobne. Čo všetko sa dá v podobnej situácii robiť, rieši pre vás v aktuálnom čísle JUDr. Monika Jankovičová, právna expertka pre energetiku.

Žijeme v zložitých časoch, ktoré ovplyvnili nielen seniorov, ale aj mladé rodiny. Pani doktorka, čo poradíte v situácii, ak deti, ktoré sa dlhodobo starali o svojich rodičov a prišli vinou pandémie Covid-19 o prácu a teraz nedokážu pomôcť rodičom s faktúrami za energie? 

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, keďže je veľmi rozsiahla a komplikovaná. Dočasných riešení je viacero, ale jedno z možných riešení je, že starí rodičia/rodičia začnú bývať so svojimi deťmi alebo opačne a obydlie, ktoré zostane prázdne buď prenajmú alebo sa dohodnú s energetickou spoločnosťou o dočasnom odpojení od dodávok energií. Ďalším z riešení je preveriť možnosť u dodávateľa energií, či neexistuje nejaká forma zníženia nákladov na energie, napríklad výmena hlavného ističa na odbernom mieste, zmena tarify alebo dočasné odloženie zálohových platieb, alebo či nie je možné dokonca pristúpiť k zmene doterajšieho dodávateľa energií za lacnejšieho.

Screenshot 2022-06-10 at 14.51.43

Aké opatrenia by mala prijať naša spoločnosť, ak je senior v situácii, že nemá na úhradu faktúr za energie?

Štát by mal v prvom rade presne určiť v zákone, ktoré osoby spadajú do tzv. energetickej chudoby, čo doposiaľ nie je určené. V súčasnosti nielen dôchodcovia nemajú na úhradu faktúr za energie, ale aj mnohé rodiny s nízkymi príjmami. Mali by sa prijať také opatrenia, aby sa zamedzilo ešte väčším disproporciám medzi príjmami a výdavkami domácností a aby každý bol schopný zo svojich mesačných príjmov si uhradiť základné životné potreby, medzi ktoré patria aj náklady na energie. Jednou z možností by mohlo byť, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) inicioval legislatívu presného určenia, kto spadá do energetickej chudoby a následne s dodávateľmi energií našli vhodný cenový model aj pre kategóriu ľudí patriacich do tejto skupiny.

Navrhujete, aby sa cenovo rozlišovali dodávky za elektrinu a plyn v jednotlivých regiónoch SR? Je totiž zjavné, že na Orave, na Kysuciach, v Tatrách alebo na severovýchode Slovenska sú klimatické podmienky horšie ako na juhu.

Áno, navrhujem. Aj táto situácia by sa mala brať do úvahy pri regulovaní cien domácností za elektrinu a plyn, keďže dĺžka vykurovacieho obdobia je iná na juhu a iná na severe Slovenska. To znamená, že by mali existovať v cenníkoch vykurovacie tarify s výrazne nižšími cenami, ako je to doposiaľ. Už aj z dôvodu, že v niektorých regiónoch doteraz nie je zavedený plyn a teda domácnosť je odkázaná iba na vykurovanie elektrinou alebo tuhým palivom, čo je drahší a neekologický spôsob vykurovania domácnosti.